Glottodydaktyka

Glottodydaktyka

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna (zwana popularnie także „metodą Rocławskiego” lub „metodą klockową”) to system edukacyjny stworzony przez wybitnego polskiego językoznawcę, prof. Bronisława Rocławskiego, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. System ten ma silne podstawy naukowe, opiera się na rzetelnych badaniach, które prof. Rocławski rozpoczął w latach 70-tych ubiegłego stulecia.

Glottodydaktyka jest metodą przygotowującą już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania, dającą rewelacyjne efekty. Naukę czytania, a właściwie przygotowania do czytania i pisania należy rozpocząć jak najwcześniej. Zainteresowanie dziecka literami pojawia się już w drugim roku życia, w trzecim dziecko już bardzo chętnie bawi się klockami z literkami. Rozpoczynając naukę czytania i pisania należy wyjść od opanowania syntezy i analizy fonemowej (głoskowej) wyrazów, należy zadbać o stan pamięci słuchowej sylab i głosek oraz pamięci wzrokowej liter.

Program nauki czytania i pisania zaproponowany w tej metodzie daje szansę na indywidualne podejście do dziecka. Każde dziecko ma własny, indywidualny rytm i tempo rozwoju umysłowego, społeczno-emocjonalnego i fizycznego, dlatego powinno być traktowane indywidualnie. Celem działań nauczyciela winno być osiągnięcie przez dziecko jak największej sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.