Zajęcia specjalistyczne

Jako placówka naszym podopiecznym oferujemy opiekę: logopedy, neurologodpedy, psychologa, terapeutę integracji sensorycznej i pedagoga specjalnego.

Oprócz zajęć dodatkowych dzieci wymagające wsparcia mogą liczyć na związanych z nami specjalistów. Na miejscu prowadzimy programy wczesnego wspomagania rozwoju oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.

Ponieważ posiadamy salę wyposażoną w profesjonalny sprzęt terapeutyczny, prowadzimy także – codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 16.00 – indywidualne zajęcia z terapii integracji sensorycznej, terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej i rewalidacji dla dzieci nieuczęszczających do naszego przedszkola.

CENNIK ZAJĘĆ:
Logopedyczne 30/45minut – 45/60zł
Terapia ręki 30/45minut – 45/60zł
Pedagogiczne 45minut – 60zł
Integracja sensoryczna 45minut – 75zł

CENNIK DIAGNOZY:
Logopedyczna – 60 zł
Integracja sensoryczna:

– dziecko poniżej 5r.ż – 140zł
– dziecko powyżej 5r.ż. – 110zł