Zajęcia

PASIKONIKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Codzienne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, obejmujące realizację podstawy programowej zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Nauki. W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego Beaty Frątczak TRAMPOLINA, rozbudzającego dziecięcą kreatywność i twórcze myślenie, umożliwia on każdemu przedszkolakowi wielokierunkową aktywność poznawczą.

ENGLISH IS COOL

Wprowadzamy dzieci w świat języka obcego w naturalny sposób, tak, aby język angielski stał się od najmłodszych lat częścią ich codziennego życia. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw i łączą się z innymi obszarami edukacji. Sytuacje i wydarzenia dnia codziennego stanowią również doskonałą okazję do wprowadzania i utrwalenia słówek i zwrotów.

MULTISENSORAKI

Zajęcia MULTISENSORYKI z elementami integracji sensorycznej oparte są głównie na wielozmysłowej zabawie. Zabawy sensoryczne to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Dzięki wprowadzaniu działań sensorycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, a także poszerzamy zakres ich słownictwa.

Problemy wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej mogą w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. Regularnie zajęcia te są hospitowane przez fizjoterapeutę i terapeutę SI. Dzięki temu jeszcze lepiej możemy zauważyć ewentualne trudności i wyznaczać dalszy kierunek działań.

LATANIE NA DYWANIE

Ćwiczenia z dziećmi metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne mają na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły i sprawności ruchowej. Podczas ćwiczeń uczestnicy zajęć poznają przestrzeń, w której się znajdują. Przestaje ona być dla nich groźna, czują się bezpieczniej, stają się aktywni i przejawiają większą inicjatywę. Jest to świetna zabawa, podczas której dzieci nabierają pewności siebie, poznają swoje możliwości, uczą się dobrze czuć we własnym ciele. Świetna forma zajęć grupowych, rozwijająca nasze dzieci pod każdym względem.

POKAZYWANKI - MIGANKI

To nowość w naszym przedszkolu. Są to zabawy logopedyczne z elementami języka migowego wspierające prawidłowy rozwój mowy dzieci. Jest to bardzo ciekawa forma zajęć, gdzie za pomocą komunikacji alternatywnej dzieci uczą się nazywać otaczający świat. Podczas zajęć wykorzystuje się to, co dziecko już zna – proste gesty i rysunki graficzne.

SZAFA GRA

Zajęcia rytmiki pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z muzyką. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Dodatkową atrakcją są zajęcia uzupełnione o logorytmikę, polegającą na połączeniu ćwiczeń logopedycznych z muzyką.

BRYKAŃCE - WYGIBAŃCE

Ćwiczenia gimnastyczne z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy ruchowe oraz zajęcia taneczne w przedszkolu zaspokajają duże potrzeby ruchowe dziecka. Rozwijają jego sprawność fizyczną, zwłaszcza ruchową. Ruchy dziecka stają się z czasem bardziej skoordynowane, harmonijne i szybsze. Wachlarz proponowanych przez nas zajęć otwiera dziecko na świat i ludzi, pozwala więcej zobaczyć i poczuć, rozwija w dziecku poczucie własnej wartości, pewności siebie, daje wiele radości.

FIKU – MIKU W TEATRZYKU

Cyklicznie wprowadzamy dzieci w świat teatru i literatury. W czasie zajęć dzieci pracują nad dykcją, uczą się jak używać mimiki twarzy, poznają sposoby na wyrażanie aktorskich emocji, poznają techniki oddechowe, a także ćwiczą wcielanie się w postać. Zajęcia i warsztaty aktorskie dla najmłodszych pozwalają wydobyć drzemiący w dzieciach talent i potencjał oraz wzmacniają pozytywne zachowania. Dzieci stają się bardziej otwarte, śmiałe, podnoszą swoją samoocenę, uczą się pracy w grupie i łatwiej wyrażają swoje uczucia.

KUCHENNE REWOLUCJE

W ofercie naszego przedszkola ważne miejsce zajmują zajęcia kulinarne. Wspólne przygotowywanie posiłków w przedszkolu stanowi źródło sensorycznych doznań, uczy gotowania, rozwija wyobraźnię i doskonale integruje grupę. Dzieci poznają smaki, zapachy, kształty, kolory, rozróżniają owoce, warzywa i inne składniki potrzebne w kuchni. Przedszkolaki rozwijają kreatywność i zdolności manualne – przelewanie, przesypywanie, mieszanie, uczą się pracy w grupie, doskonalą pojęcia matematyczne. Wspólne spędzanie czasu w kuchni sprawia mnóstwo frajdy.

ARTYŚCIAKI

Warsztaty plastyczne są to zajęcia, na których dzieci uczą się pracy twórczej, wyrażania siebie i swoich emocji poprzez kreatywne działanie. Dzieci stają się bardziej otwarte i chętne do wyrażania swojego zdania, rozwijają swoje zdolności twórcze i dowiadują się, jak przekazywać swoje emocje. W przedszkolu organizujemy różnego rodzaju warsztaty tematyczne z zastosowaniem wachlarza różnorodnych technik plastycznych, często z udziałem rodziców. Dzieci biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych zarówno na terenie naszego przedszkola, jak również poza nim.