Zajęcia w pakiecie

Zajęcia w pakiecie
cena: 1h 20 minut - 45zł

Sensoplastyka + ruch rozwijający Weroniki Sherborne .

Zajęcia składają się z dwóch etapów:

1. Zajęcia z wykorzystaniem ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – 30minut

/krótka przerwa/

2. Sensoplastyka – 45 minut

Terminy do wyboru:
Poniedziałek godzina 16 i 17:30
Środa godzina 16 i 17:30
Sobota godzina 11:00

Ilość miejsc: ograniczona.
Wiek uczestników: będziemy dobierać grupy wiekowo.