Terapia

Zajęcia terapeutyczne

Realizujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju